High-tech logistika

Špičkový výkon pre priemysel špičkových technológií.

Rastúce nároky na kvalitu a súčasne tlak na znižovanie nákladov, ako aj rýchlejšie zavádzanie produktov sú ústrednými výzvami mimoriadne dynamického odvetvia high-tech. Ako kompetentný logistický partner pôsobiaci na celosvetovej úrovni optimalizujeme váš dodávateľský reťazec – vždy pritom zohľadňujeme vaše špeciálne potreby – či už ide o štandardné požiadavky alebo na mieru šité špeciálne riešenia. 

Aby sme pre vás vyvinuli optimálne riešenie, zaoberajú sa naši špecialisti v GW High-Tech Cluster aktuálnymi témami ako Digital Trust, Real-Time Visibility, Internet of Things (IOT), inteligentná a zosieťovaná logistika, ako aj ich dôsledkami a perspektívami pre riešenia dodávateľského reťazca. Ako poskytovateľ komplexných logistických služieb berieme do úvahy celý dodávateľský reťazec: od surového výrobku až po recykláciu.

Prospech zákazníka

Každé riešenie sa orientuje na individuálne potreby našich zákazníkov. Ako váš logistický partner v high-tech odvetví vám okrem bezpečnosti, transparentnosti a spoľahlivosti garantujeme optimálne splnenie vašich požiadaviek. Váš prospech stručne:

  • transparentne a spoľahlivo
  • bezpečne
  • skúsene
  • inovatívne

Operational Excellence, dlhoročné skúsenosti, rozsiahle znalosti v odvetní high-tech a výhody akcionára siete TENESO z nás robia vášho optimálneho partnera.

Portfólio služieb

Detailné informácie o našom portfóliu služieb získate pohybom kurzorom myši na želané miesto.

Kontaktná osoba pre high-tech

Alexander Horak

Alexander Horak, Business Development High-Tech Industries

Wiener Strasse 26, 2326 Maria Lanzendorf

T +43.1.79799.7550

High-tech prípadové štúdie