automotive logistics

Efektívne riešenia pre trh s konskými silami.

S požiadavkami na automobilový priemysel rastú aj nároky na logistiku. Od obstarávania, cez výrobu a expedíciu až k trhu s náhradnými dielmi – dokonale fungujúci logistický reťazec je dnes rozhodujúcim konkurenčným faktorom.

automotive logistics je centrom kompetentnosti a riešení spoločnosti Gebrüder Weiss pre automobilový, dodávateľský a motocyklový priemysel a stará sa o pohyb na náročnom trhu.

Naši zamestnanci už mnoho rokov radia výrobcom, dodávateľom a predajcom v oblasti manažmentu dodávateľského reťazca a pod jednou strechou vyvíjajú efektívne logistické systémy. Pritom sa integrujú všetky zložky – preprava, skladovanie a informačná logistika, ako aj doplnkové služby a riešenia na kľúč v zmluvnej logistike.

Poradenstva automotive logistics 

Case Study - Magna: Read online now!

Case Study Magna

Case Study - VW: Jetzt online lesen!

Case Study VW