Manažment dodávateľského reťazca

Tvorba pridanej hodnoty združenou kompetentnosťou a bezproblémovými procesnými reťazcami.

Obstarávanie, skladovanie, preprava, distribúcia a informačný tok. Len keď vo všetkých týchto oblastiach panuje stopercentná presnosť a spoľahlivosť, je logistika tým, čím má byť: plynulo fungujúcou sieťou. 

S účinnými stratégiami a službami pod jednou strechou podporujeme celé logistické a dodávateľské reťazce našich zákazníkov a vytvárame tak základ pre hospodárne a trvalo udržateľné pôsobenie na trhu. Pomocou profesionálnych analýz a presného plánovania vyvíjajú naši experti riešenia dodávateľského reťazca pre Vaše individuálne požiadavky, ktoré sú efektívne realizované precíznym riadením.

Optimalizujeme Váš dodávateľský reťazec bez toho, aby ste stratili prehľad. Pomocou najmodernejších IT nástrojov bude manažment dodávateľského reťazca prehľadný. Počas celého priebehu sa môžete so žiadosťou o pomoc obrátiť na Vašu kontaktnú osobu. 

Prípadové štúdie - Kästle: Kliknite sem!

Prípadové štúdie - Kästle